Biała Wiedźma | Wiedźma z Klasą!

CYKL KSIĘŻYCOWY. GDZIE MAGIA ŁĄCZY SIĘ Z PSYCHOLOGIĄ.

O tym, że Księżyc oddziałuje na morza i oceany, wie każdy. To, czy oddziałuje on również na składającego się w około 70 % człowieka, wydaje się być już dużo bardziej dyskusyjne i jak do tej pory nie zostało naukowo potwierdzone.

My same nie jesteśmy pewni, jaka jest prawda – czy porusza nas sam Księżyc, czy to kwestia intencji, wiary bądź nadziei, a może to pokoleniowe przyzwyczajenie, bo jednak ludzie na całym świecie i od tysięcy lat żyli w zgodzie z cyklami naszej jedynej satelity. Od lat staramy się więc obserwować, analizować, a czasem zwyczajnie doświadczać, poszukując – każdy na własną rękę – odpowiedzi, czy prawda wielu, jakoby Księżyc poruszał nami w jeszcze większym stopniu niż wodami, jest również naszą prawdą.

księżyc

Koło Miesiąca

Dla wielu Księżyc jest przede wszystkim potężnym symbolem żeńskiego aspektu boskości. Z jednej strony symbolizuje Boginię pod jej trzema postaciami – jako Pannę, Matkę i Staruchę, z drugiej nawiązuje do cyklu śmierci i odradzania się, stanowiącego istotę przemian zachodzących w przyrodzie (również postrzeganej jako Bogini). Niewidoczny podczas nowiu, wzrastający powoli aż do osiągnięcia pełni i dalej malejący, by ponownie stać się dla nas niewidocznym.  Odniesienie dla czarownic, magów, szamanów, którzy w zgodzie z jego cyklami odprawiają swoje rytuały. Reprezentacja idei, że wszystko przemija, że świat wciąż się zmienia, a jednak na pewnym poziomie pozostaje taki sam.

Księżycowa kobieta

Księżyc od dawien dawna łączony był również z kobiecym cyklem miesięcznym. Kobiety od tysiącleci żyły w zgodzie z księżycowym rytmem, z pokolenia na pokolenie przekazując sobie wiedzę na temat energii, z jakimi łączą się kolejne fazy, i szanując przejawianie się tych właśnie energii w ich własnych ciałach. Czy jest to prawdą, nie wiadomo, istnieje jednak teoria, że niegdyś kobiety - bardziej świadome swoich ciał, zjednoczone z otaczającą je Naturą, a przede wszystkim nie poddane działaniu mających „wyregulować” je hormonów - przechodziły swój cykl miesięczny jednakowo; były płodne podczas Pełni i krwawiły w okolicy Nowiu.

 

Księżyc w Znakach Zodiaku

Podobnie jak w wypadku Słońca, które przechodzi przez kolejne Znaki Zodiaku, przebywając około miesiąca w każdym z nich, podobnie ma się sprawa w wypadku Księżyca, tu jednak okres pobytu w Znaku jest dużo krótszy.  To właśnie obecność Księżyca w danym Znaku – ok. 2,5 dnia nim przejdzie w kolejny – ma według znawców i popularyzatorów tematu mieć wpływ na zmiany naszego nastroju, odbiór rzeczywistości czy sposób odnajdywania się i działania w świecie.

W telegraficznym skrócie wygląda to następująco:

Księżyc a sfery erogenne

Jedną z najbardziej intrygujących, a jednocześnie proszących się o sprawdzenie, była znaleziona w przestrzeniach internetu informacja, mówiąca o wpływie faz Księżyca na sfery erogenne człowieka. Sprawa miałaby wyglądać inaczej u kobiet i u męż

czyzn (jedno pokazane jest jako odbicie lustrzane drugiego), przy czym faz Księżyca zamiast 4, zostało wyszczególnionych aż 28. Według tej teorii podczas Nowiu Księżyca  najbardziej pobudzoną lub podatną na pobudzenie częścią ciała kobiety powinna więc być czaszka, w kolejnym dniu czoło itd., by w czasie Pełni dojść do stóp, i ponownie powrócić do czaszki podczas kolejnego Nowiu. U panów natomiast sprawa miałaby wyglądać dokładnie odwrotnie – chcąc zaciągnąć ich do łóżka, podczas Nowiu powinno się im pieścić stopy, a podczas Pełni ofiarować masaż głowy <3

księżyc-a-sfery-erogenne

Narzędzie zwiększania samoświadomości

„Wiedza o cyklach księżycowych sprzyja większej samoświadomości i planowaniu czasu tak by uwzględniać to, co ulotne: potrzeby naszego ciała i ducha, emocje, odczucia czy reakcje na innych ludzi.”

- Maria Moonset –

W oddziaływanie faz Księżyca i jego obecności w Znakach Zodiaku można wierzyć bądź nie, jednak bez względu na obecność lub brak takowej wiary, nie można zaprzeczyć, że wiedza o nim i jego cyklach stanowi wspaniałą bazę dla pracy ze sobą. Szczególnie dla osób, które pragną się otworzyć na rzeczywistość wymykającą się pomiarom nauki, choć doświadczaną przez tak wielu, lub które w jakiś sposób są już częścią tegoż doświadczenia.

Cykl księżycowy to 12 różnych jakości związanych ze Znakami Zodiaku (księżycowy cykl zodiakalny) oraz 4 fazy wyznaczające szerszą bazę dla urzeczywistnienia osobistego potencjału.

W czasie Nowiu przyglądamy się światu w sobie i pytamy. Ukierunkowujemy swój wzrok do wnętrza, łapiemy kontakt z tym, co w nas emocjonalnie żywe, oraz szukamy odpowiedzi - pytamy o to, kim jesteśmy, o to, czego prawdziwie pragniemy, o to, co nas blokuje, i o to, jak te blokady obejść bądź rozpuścić. Podczas Pełni Księżyca przyglądamy się sobie w świecie i celebrujemy. Na tapetę bierzemy procesy wprowadzania swoich planów w życie, postępy w manifestacji marzeń, ludzi, którymi się otaczamy, relacje z partnerami, oraz schematy, które powielamy. Przyglądamy się, zmieniamy plany lub perspektywę, ale przede wszystkim celebrujemy. Pojawianie się Księżyca w kolejnych Znakach – w każdym przez ok. 2,5 doby – to natomiast okazja do głębszego wejścia w emocje oraz do ofiarowania sobie możliwości doświadczenia pełni poprzez systematyczną pracę ze związanymi z danym Znakiem tematami.

Indywidualny wybór

Odczuwanie oraz korzystanie z wpływu Księżyca to sprawa bardzo indywidualna. Dla jednych jest to kwestia niezależnego od ich woli doświadczenia, dla innych świadomego wyboru, by zweryfikować wiarę wielu i/lub sprawdzić, na ile przydatne w życiu może okazać się wykorzystanie bazy, jaką ofiarowują księżycowe fazy oraz przejście satelity przez Znaki Zodiaku. Jakkolwiek by nie było, Księżyc tak jak fascynował dawniej, tak fascynuje i dziś, i chyba nawet ci, którzy w magię i niepotwierdzone naukowo wpływy absolutnie nie wierzą, nie zaprzeczą temu, że pocałunek przy świetle pełniowego Księżyca ma w sobie coś z czystej magii <3

 

 

*  *  *

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.