Biała Wiedźma | Wiedźma z klasą

Wróć do strony głównej

Odszukaj swoją własną magiczną ścieżkę, a ze swojej misji uczyń sposób na życie!
))O((

Wiedźmy nie tworzą kowenów.

 

My tworzymy plemię. 

 

))O((

W odróżnieniu od czarownic z wielu ścieżek współczesnego czarownictwa, wiedźmy nie tworzą kowenów – wiedźmy tworzą plemię.

 

Takie, w którym nie ma potrzeby budowania hierarchii ani podlegania z góry narzucanym zasadom.

 

Takie, w którym nikt nad nikim nie stoi i nikt nikim nie rządzi.

 

Takie, w którym jesteśmy ze sobą z każdorazowo podejmowanego wyboru, i w którym powstające więzi są organiczne i pozostające w zgodzie z naturalnymi rytmami oraz przepływami.

 

 

Choć zachowujemy swoją indywidualność i odrębność, każda z nas to część większej całości, do której wnosi swoje światło, siłę, wsparcie, doświadczenie i mądrość. I z tych jakości wszystkie korzystamy i wspólnie je pomnażamy, a więź, która nas łączy, jest iście magiczna i wychodząca poza ramy fizycznej bliskości czy nawet czasu.

 

Do tego plemienia nikt nie musi Cię przyjmować, tak jak i nikt nie może Ci nadać ani odebrać miana Wiedźmy. Jego częścią stajesz się, gdy stajesz się Wiedźmą, a to już kwestia Twojej osobistej relacji

z Boskością, z Naturą i ze sobą samą, oraz bardzo konkretnego odczucia w sercu i trzewiach.

 

W Domu Wiedźmy energię swoich wiedźmich sióstr możesz poczuć w trakcie wspólnych lub samodzielnych celebracji księżycowych i sabatowych (tych w Świątyni i tych na żywo), przechodząc przez poszczególne szczeble treningu, lub dołączając do naszej zamkniętej grupy Białych Wiedźm, gdzie oprócz spraw Ducha, dzielimy się tym, co codzienne, i gdzie wzajemnie się wspieramy i inspirujemy.    

 

Gdziekolwiek się nie spotkamy, niech nasze spotkania pełne będą magii, świetlistych energii i karmiącej wymiany <3

NAUKA U WIEDŹMY

WSPÓLNE RYTUAŁY