Biała Wiedźma | Wiedźma z Klasą!

KOCHAJ SWOJĄ KOBIETĘ, MĘŻCZYZNO!

– Boję się, co będzie, jeśli cię za bardzo pokocham…    – powiedział on. – Ty się bój tego, co będzie, jeśli nie – odpowiedziała ona. * * * Kobieta wykochana nie jest niebezpieczna. Łatwiej ją zrozumieć, łatwiej przewidzieć zachowanie. Jest trochę jak częściowo uśpiony […]