Biała Wiedźma | Wiedźma z klasą

Wróć do strony głównej

Odszukaj swoją własną magiczną ścieżkę, a ze swojej misji uczyń sposób na życie!
))O((

Wiedźma to ta, która odnalazła w sobie Boskość, która doświadczyła jej Mocy,

i która teraz żyje czerpiąc z jej mądrości

oraz dążąc do manifestacji

pełni swojego potencjału.   

 

))O((

Wierzymy w zawsze obecną, niezniszczalną i tworzącą nasz Wszechświat energię.

 

Której jesteśmy przejawem i na formy doświadczania której mamy realny wpływ.

 

Wierzymy w Boskość.

 

Inteligentną Siłę, Źródło, które tą energią jest, w którym się ona narodziła, i którego cząstka znajduje się w każdym

z nas, pozwalając nam tworzyć oraz być świadomymi samych siebie.

 

Wierzymy w świat, który sami manifestujemy za sprawą tej świadomej, obserwującej i doświadczającej swojego istnienia boskiej energii.

 

Obecnej w każdej części naszej istoty, ale najbardziej wyczuwalnej w głębinach fizycznego brzucha, w sercu

oraz w rozluźnionym umyśle.

 

Podążamy różnymi ścieżkami, sięgamy do różnych tradycji, a każde z nas to osobne uniwersum.

 

Więc to, w jak sposób doświadczamy i nazywamy Boskość, jakich słów używamy, kiedy mówimy o energii i własnej mocy tworzenia, oraz jakie dni uważamy za szczególnie ważne, przekłada się na wiele opowieści i wiele pozornie od siebie odbiegających obrazów.

 

Bez względu jednak na to, w jakim miejscu na Ziemi żyjemy, łączy nas ten sam szacunek dla Natury.

 

Którą widzimy jako świętą oraz pełną wiedzy na temat praw rządzących naszym Wszechświatem i nas samych.

 

Wiedźmą możesz więc być bez względu na to, w co wierzysz i w jakiej religii lub filozoficznym systemie zostałaś wychowana.

 

Wiedźma to ta, która odnalazła w sobie Boskość, która doświadczyła jej Mocy, i która teraz żyje czerpiąc z jej mądrości oraz dążąc do manifestacji pełni swojego potencjału.   

 

Sama wiesz, czy już nią jesteś!

 

))O((

Czytaj dalej: WIEDŹMA A CZAROWNICA